About Us

知道我们赢博体育app官网

赢博体育app官网“中徽易达”起源总部坐落在北京。在中国产业内已形成规模化、专业化、产业化品牌。“中徽益达”以“精益求精”为发展理念,以“客户满意是评价我们工作唯一标准”为企业服务宗旨。多年来,“中徽益达”凭借“精益求精”的理念,以家居产业链为主线,立足在中高端家居、办公装饰设计与施工、材料和家具及配饰供应、行业专业研究分析等多个方向,对相关产业领域进行深度家居集成和资源优化整合,构建起中国最具...

Learn More
知道我们赢博体育app官网
Our Project

精品项目

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

南湖美院艺术区
南湖美院艺术区

nán hú měi yuàn yì shù qū

Team

团队成员

隗冬寒
隗冬寒

wěi dōng hán

赵英博
赵英博

zhào yīng bó

蔡恺乐
蔡恺乐

cài kǎi lè

龙奇正
龙奇正

lóng qí zhèng